budgetter

 

 

Vores kunder har ofte brug for, at de har retvisende Budgetter, de kan støtte sig til, når de investerer i fast ejendom, skal udleje ejendomme eller er fraflyttende lejere.
 
Vi laver både Budgetter over, hvad det koster at drive en ejendom, og Budgetter over hvad det koster at vedligeholde den. Vi udarbejder også almindelige og kommenterede Budgetter, som kan bruges direkte i lejekontrakter. Er vores kunde en fraflyttende lejer udarbejder vi dokumentation, som kan bruges i forbindelse med en afleveringsforretning.
 
Disse Budgetter eller dokumentationen bliver udarbejdet specielt til hver enkelt af vores kunder, og vi bruger vores erfaringer, sammenligningstal eller faktuelle tal til grundlag.
 
Oftest udfører vi :
 
  • Projektbudgetter til vurdering af omkostninger ved drift og vedligehold af uopført ejendom
  • Ejerbudgetter til vurdering af ejendommes stand, vedligeholdelsesbehov og drift
  • Ejerforenings-, andelsbolig- og lejerforeningsbudgetter til vurdering af omkostninger ved drift og vedligeholdelse
  • Lejerbudgetter til vurdering af lejemålets stand ved f.eks. en afleveringsforretning
 
Fordelen for vores kunder ved at få udarbejdet Budgetter:

 

 
Projektbudgetter

Vores projektudviklerkunder kender nøjagtigt til omfanget af budgetterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, de kan pålægge deres kommende lejere at betale, og omfanget af omkostninger, de selv skal afholde

 
Ejerbudgetter

Vores ejendomsejende kunder kender nøjagtigt til omfanget af budgetterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, de kan stå over for på både kort og lang sigt

 
Ejerforenings-, andelsbolig- og lejerforeningsbudgetter

Vores ejerforenings-, andelsbolig- og lejerforeningskunder kender nøjagtigt til omfanget af budgetterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, de kan stå over for på både kort og lang sigt

 

 
Lejerbudgetter
Vores lejerkunder ved nøjagtigt hvilke krav, jf. lejekontrakten, og hvilket anslået reetableringsbeløb, de står over for, når de skal fraflytte og aflevere et lejemål
 
Vores Budgetter foreslås kombineret med vores andre Serviceydelser : Facility ServiceByggestyringBygningsgennemgang og Tillægsydelser : AdministrationKantineVagt, Vinterservice og Rengøring og Vinduespolering.
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.