Facility management-fordele

 

 

Facility Management-fordele hos os 
 1. Vores kunder plejer deres kerneforretning og frigør tid til deres egne kunder
 2. Vi tilbyder faglig kompetent arbejdskraft
 3. Èn og samme kontaktperson
 4. Funktionsdygtige ejendomme
 5. Samarbejdsånd
 6. ”Flyvende” eller integreret medarbejder
 7. Kvalitetssikring af serviceniveauet
 8. Indgåelse af de rigtige aftaler
 9. Individuelle serviceønsker
 10. Vi udfører al Facility Managemnet inden for ejendomme
 11. Værdifuldviden går ikke tabt
 12. Vores hverdag
 13. Vi er forskellen

Nedenfor ses forklaringer på Facility Management-fordele - punkterne 1-13 : 

 
1. Vores kunder plejer deres kerneforretning og frigør tid til deres egne kunder
Når tiden er en væsentlig faktor, er det vigtigt for vores kunder at kunne prioritere deres kerneforretning. Derfor vælger de ofte at samle alle Facility Management-ydelser på deres ejendomme hos os for at kunne frigøre deres tid til andre opgaver.
 
2. Vi tilbyder faglig kompetent arbejdskraft
Vi stiller ikke kun vores Facility Management-ydelser til rådighed for vores kunder. Som en del af vores Facility Management-fordele sørger vi som udgangspunkt også for faglig kompetent arbejdskraft og en indbygget fornemmelse for, at Vi er forskellen på en velfungerende ejendom.
 
3., 4.  Èn og samme kontaktperson og funktionsdygtige ejendomme
Hos os får vores kunder også én og samme kontaktperson  – en af vores driftsledere - der kender til alt om kunden. Derved kan vi også sikre, at vores kunder får fuldt overblik over deres Facility Management-fordele og altid har velfungerende og funktionsdygtige ejendomme, og at vi hurtigt kan rykke ud, hvis et akut behov opstår.
 
5., 6. Samarbejdsånd og medarbejdere
Vi har en samarbejdsånd med vores kunder, hvor vi med åbne kort samspiller om dagligdagens udfordringer og tilbyder f.eks. en ”flyvende” medarbejder, som kommer fast efter aftale, eller en integreret medarbejder i vores kunders organisation.
 
7. Kvalitetssikring af serviceniveauet
Da vi altid gerne vil kunne måle os selv og kunne leve op til vores kunders ønsker og behov, sørger vi for at udarbejde en nøjagtig beskrivelse af vores Facility Management-ydelser og at registrere, hvordan de er udført, sådan at vi kan kvalitetssikre os selv.
 
8. Indgåelse af de rigtige aftaler
For at vores kunder får maksimalt udbytte af vores Facility Management-fordele, bruger de os til at sikre, at der indgås de rigtige Facility Management-aftaler på deres ejendomme. Dette angår både pris og kvalitet, da vi med mange kunder har mulighed for at få bedre priser, kan få igangsat en hurtigere udrykning og kan fastholde arbejdets kvalitet. Herudover kan vi også sikre, at arbejdet er udført forsvarligt og i henhold til gældende lovgivning.
 
Som en Facility Management-fordel er der samtidig også mulighed for at sikre, at selve omfanget af aftaler ikke overlapper andre aftaler, og at aftalerne dækker det reelle behov.
 
9. Individuelle serviceønsker
Hos os kan vores kunder vælge at indgå individuelle Facility Management-ydelser.
F.eks. kan de vælge at få tilpasset al administration efter individuelle ønsker. Det betyder for vores kunder, at al fakturabehandling, betaling og viderefakturering kan tilpasses efter deres bogholderi.
 
Nogle af vores kunder ønsker, at vi løbende fakturerer for hver ydelse, der bliver udført på deres ejendomme. Andre ønsker, at de kan få tilsendt én faktura på samtlige ydelser hver måned. Nogle ønsker at betale a’conto – andre ønsker at betale de faktuelle beløb, men udgangspunktet hos os er, at vores kunder selv bestemmer de Facility Management-fordele, de ønsker at gøre brug af.
 

10. Vi udfører al Facility Management inden for ejendomme

Vi erkender, at vi ikke kan være bedst til alt, men at vi sammen med andre ligesindede kan løfte enhver udfordring. Derfor udfører vi ikke alle vores services selv men også sammen med vores samarbejdspartnere. Vi benytter os af hinandens bedste egenskaber og krydskombinerer services for at kunne tilbyde kvalitet og fleksibilitet. Ved samarbejdet oplever vi en synergi, som hjælper os med at bevare overblikket og begge ben på jorden.

 
11. Værdifuld viden går ikke tabt

Vi sørger for at dække os ind, så vi under sygdoms- og ferieperioder altid er opdaterede om servicens omfang og udførelse. Vores kunder mister derfor ikke værdifuld viden i hverdagen og oplever ikke disse perioder som ustabile.

 
12. Vores hverdag
I hverdagen fokuserer vi på handlekraft, smidighed og arbejdsglæde. Vi udfører, leder, undersøger og udvikler os hele tiden. Vi har fingeren på pulsen og sørger for løbende efteruddannelse. Sådan mener vi, at vores kunder kan drage mest nytte af os. 
 
13. Vi er forskellen
Vores handlekraft, herunder engagement og ansvarsfølelse, kommer naturligt, og vi tilpasser os vores kunders ønsker, fordi vi forstår, at Vi er forskellen
 
For hos os bestemmer vores kunder, hvad de har brug for, men vi kommer gerne med forslag.
 
Vi har ikke standardløsninger men tilpasningsløsninger. Vi regner ikke i kvadratmeter-priser eller normtal men udelukkende i erfaringspriser. Derfor sørger vi altid for at have tid til en grundig og gratis gennemgang eller undersøgelse af det, vi giver pris på. Sådan sikrer vi begyndelsen på et uformelt og godt samarbejde med vores kunder.
 
 
 
Her er vores beskrivelse af Facility Management og vores Facility Management-ydelser.
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.