forvalter / vicevært

 

 

Vores Forvaltere / viceværter varetager sammen med vores Driftsledere vores Facility Service, hvor de sørger for tilkald, tilsyn, kontrol og pasning af vores kunders ejendomme og disses tekniske installationer og anlæg.
 
Andre af vores Forvaltere / viceværter sørger sammen med vores Driftsledere for at udføre Pleje af grønne arealer af vores kunders udenomsarealer. Disse forvaltere / viceværter kalder vi Grønt Team.
 
Som en helt naturlig del af hverdagen varetager vores forvaltere / viceværter alle serviceopgaver, som en god Facility Service kræver. Det er så at sige inden for et stort område, at vores Forvaltere / viceværter bevæger sig.
 

Vi kan tilgodese alle vores kunders behov og enten tilbyde ”flyvende” Forvaltere / viceværter, som kommer efter aftale, eller integrerede Forvaltere / viceværter i deres organisation.

Ofte bliver vores Forvaltere / viceværter bedt om at udføre:
 
  • pasning, vedligeholdelse og afprøvning af tekniske installationer og anlæg
  • pasning af ejendommes fællesarealer, herunder også ledige lejemål, renhold af kældre, teknikrum, skaktrum m.v.
  • kundekontakt, herunder at modtage, behandle og håndtere henvendelser om reparationer, mangler eller uregelmæssigheder
  • tilkald ved vagttelefonordning eller af håndværksarbejde
  • løbende tilsyn med ejendomme og serviceydelser, herunder Kvalitetssikring af serviceniveauet
  • mindre reparationer og opgaver, herunder udskiftning af lyskilder, billedophæng, oprydning m.v. og andre handyman-opgaver
  • aflæsning af fællesmålere
  • andre opgaver, som indebærer, at vores kunder føler, at deres ejendomme er velfungerende
 
Vi er i øjeblikket 45 Forvaltere / viceværter, som varetager vores Facility Service.
 
 
Her er information om vores Driftsledere.
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.